Logistické služby

Spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti logistických služieb, disponujúca vlastným vozovým parkom. Máme napojenie na partnerské zasielateľské spoločnosti v rámci celej Európy, preto vieme poskytnúť služby nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Palivový príplatok

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej každý týždeň na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

cena za 1 liter nafty v € palivový príplatok v %
cena nafty od cena nafty do
1,334 1,368 0,00%
1,369 1,436 3,21%
1,437 1,508 4,55%
1,509 1,584 5,96%
1,585 1,663 7,45%
1,664 1,746 9,00%
1,747 1,833 10,64%
1,834 1,925 12,36%
1,926 2,021 14,16%
2,022 2,122 16,05%
2,123 2,228 18,04%